Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng cao su được thả rơi từ độ caoh=18m. Sau mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên cao bằng 4 3 ​ độ cao của lần rơi ngay trước đó. Giả sử quả bóng khi rơi và nảy đều theo phương thẳng đứng. Tính tổng độ dài quãng đường quả bóng đã di chuyển từ lúc được thả đến lúc không nảy nữa.

 Một quả bóng cao su được thả rơi từ độ cao h=18m. Sau mỗi

lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên cao bằng  độ cao của lần

rơi ngay trước đó. Giả sử quả bóng khi rơi và nảy đều theo

 phương thẳng đứng. Tính tổng độ dài quãng đường quả

bóng đã di chuyển từ lúc được thả đến lúc không nảy nữa.

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải : Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng nảy lên độ cao h 1 ​ = 4 3 ​ h Tiếp theo quả bóng rơi xuống trên quãng đường đúng bằng h 1 . Là̀n chạm đất thứ hai quả bóng nảy lên h 2 ​ = 4 3 ​ h 1 ​ và cũng rơi xuống trên quảng đường đúng bằng h 2 ​ … Cứ như thế đến lần chạm đất thứ n thì quả bóng nảy lên đến độ cao h n ​ = 4 3 ​ h n − 1 ​ và cũng rơi xuống trên quãng đường đúng bằng h n ​ . Ta thấy dãy h , h 1 ​ , h 2 ​ , … , h n ​ là một cấp số nhân lùi vô hạn với công bội q = 4 3 ​ Tổng quãng đường quả bóng đi được là:

Lời giải :  

Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng nảy lên độ cao 

Tiếp theo quả bóng rơi xuống trên quãng đường đúng bằng

 h1. Là̀n chạm đất thứ hai quả bóng nảy lên  

và cũng rơi xuống trên quảng đường đúng bằng 

Cứ như thế đến lần chạm đất thứ n thì quả bóng nảy lên đến

độ cao và cũng rơi xuống trên quãng đường

đúng bằng .

Ta thấy dãy   là một cấp số nhân lùi vô hạn

với công bội 

Tổng quãng đường quả bóng đi được là: 

S equals open parentheses h plus h subscript 1 plus h subscript 2 plus horizontal ellipsis plus h subscript n close parentheses plus open parentheses h subscript 1 plus h subscript 2 plus horizontal ellipsis plus h subscript n close parentheses equals fraction numerator h over denominator 1 minus q end fraction plus fraction numerator h subscript 1 over denominator 1 minus q end fraction equals 126 m.

8

Câu hỏi tương tự

Xếp mười học sinh gồm bốn học sinh lớp 12, ba học sinh lớp 11và ba học sinh lớp 10ngồi vào một hàng ngang gồm 10ghế được đánh số từ 1đến 10. Tính xác suất để không có hai học sinh lớp 12ngồi cạnh nhau...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG