Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một quả bóng có khối lượng m=300g va chạm vào tường và nảy ngược trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ? A.-1,5kg.m/s B.1,5kg.m/s C.3kg.m/s D.-3kg.m/s

Một quả bóng có khối lượng m=300g va chạm vào tường và nảy ngược trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5m/s. Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ?

A.-1,5kg.m/s

B.1,5kg.m/s

C.3kg.m/s

D.-3kg.m/s

  1. A.-1,5kg.m/s

     

  2. B.1,5kg.m/s

     

  3. C.3kg.m/s

     

  4. D.-3kg.m/s

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D đúng.

D đúng. 

1

Câu hỏi tương tự

Một con lắc đơn chiều dài l được giữ một đầu cố định tại O. Nâng con lắc lên tới điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, dây vướng vào một đinh ở độ cao h’...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG