Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một prôtôn có khối lượng chuyển động với vận tốc tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt α) đang nằm yên . Sau va chạm , proton giật lùi với vận tốc còn hạt α bay về phía với vận tốc còn hạt α bay về phía trước với vận tốc . Tìm khối lượng của hạt α.

Một prôtôn có khối lượng m subscript p equals 1 comma 67.10 to the power of negative 27 end exponent space k g chuyển động với vận tốc v subscript p equals 1.10 to the power of 7 space m divided by s spacetới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt α) đang nằm yên . Sau va chạm , proton giật lùi với vận tốc v ’ equals 6.10 to the power of 6 m divided by s còn hạt α bay về phía với vận tốc v subscript alpha equals 6.10 to the power of 6 m divided by s spacecòn hạt α bay về phía trước với vận tốc v subscript alpha equals 6.10 to the power of 6 m divided by s space. Tìm khối lượng của hạt α.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn và hạtα, ta có :

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn
và hạt α, ta có : 

 

  

 

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô chạy đều trên đường nằm ngang với vận tốc 54 km/h. Công suất của động cơ ô tô là 72 kW. Lực phát động của động cơ ô tô là A. 420 N. B. 4800 N. C. 133 N. D. 4200 ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG