Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng tây trong khi gió thổi về hướng nam với vận tốc 50km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h. a.Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào? b.Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu?

Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng tây trong khi gió thổi về hướng nam với vận tốc 50km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h.
a.Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào?
b.Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.Hướng bay thỏa mãn các công thức tổng hợp các vecto vận tốc như sau: Trong đó có hướng Tây, là vận tốc tổng hợp; là vận tốc của máy bay theo hướng cần xác định ( giá trị của bằng 200 km/h) là vận tốc của gió theo hướng Nam. Sơ đồ vận tốc như hình vẽ 1.4G Dễ dàng thấy góc lệch khỏi hướng Tây của vận tốc ( tức là hướng Tây – Bắc ) được tính bằng: b.Ta có:

a.Hướng bay thỏa mãn các công thức tổng hợp các vecto vận tốc như sau:

v with rightwards arrow on top equals stack v subscript 1 with rightwards arrow on top space plus space stack v subscript 2 with rightwards arrow on top

Trong đóv with rightwards arrow on topcó hướng Tây, là vận tốc tổng hợp; stack v subscript 1 with rightwards arrow on top space là vận tốc của máy bay theo hướng cần xác định ( giá trị của stack v subscript 1 space with rightwards arrow on topbằng 200 km/h) stack v subscript 2 with rightwards arrow on top là vận tốc của gió theo hướng Nam.

Sơ đồ vận tốc như hình vẽ 1.4G

 

Dễ dàng thấy góc alpha lệch khỏi hướng Tây của vận tốc  stack v subscript 1 with rightwards arrow on top( tức là hướng Tây – Bắc ) được tính bằng:sin alpha equals v subscript 2 v subscript 1 equals 50 over 200 equals 0 comma 25 space space rightwards double arrow alpha equals 14 comma 48 to the power of o

b.Ta có:

v subscript 2 equals v squared subscript 1 minus v squared subscript 2 equals 200 squared minus 50 squared

v equals 193 comma 65 space k m divided by h.  

10

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động thẳng đều với đồ thị chuyển động như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là: A. x = 200 + 50t (km) B. x = 200 – 50t (km) C. x = 100 + 50t (km) D. x = 50t (km)

17

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG