Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc đầu.

Một oto dự định đi từ A đến B trong thời gian nhất định nếu xe chạy với vận tốc 25km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc đầu.

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi t là thời gian dự kiến của ô tô chạy từ A đến B Gọi s là độ dài quãng đường AB Thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc 25 km / h : t 1 ​ = t + 2 = 25 s ​ Thời gian ô tô đi từ B về A với vận tốc 50 km / h : t 1 ​ = t − 1 = 50 s ​ Ta có hệ phương trình: { s = 25 ( t + 2 ) s = 50 ( t − 1 ) ​ ⇒ { s = 150 ( km ) t = 4 ( h ) ​ .Vậy quãng đường AB dài 150km và thời gian dự kiến ban đầu của ô tô đi từ A đến B là 4 giờ

Gọi t là thời gian dự kiến của ô tô chạy từ A đến B

Gọi s là độ dài quãng đường AB

Thời gian ô tô đi từ A đến B với vận tốc

Thời gian ô tô đi từ B về A với vận tốc

Ta có hệ phương trình:

.Vậy quãng đường AB dài 150km và thời gian dự kiến ban đầu của ô tô đi từ A đến B là 4 giờ

2

Câu hỏi tương tự

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG