Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của các biến cố sau A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của các biến cố sau

A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

R. Roboteacher88

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số cách lên toa của 7 người là: ∣ Ω ∣ = 7 7 Ta tìm số khả năng thuận lợi của A như sau Chọn 3 toa có người lên: Với toa có 4 người lên ta có: cách chọn Với toa có 2 người lên ta có: cách chọn Người cuối cùng cho vào toa còn lại nên có 1 cách Theo quy tắc nhân ta có: Do đó: P ( A ) = 16807 450 ​

Số cách lên toa của 7 người là: 

Ta tìm số khả năng thuận lợi của A như sau

Chọn 3 toa có người lên: large A subscript 7 superscript 3

Với toa có 4 người lên ta có: large C subscript 7 superscript 4 cách chọn

Với toa có 2 người lên ta có: large C subscript 3 superscript 2 cách chọn

Người cuối cùng cho vào toa còn lại nên có 1 cách

Theo quy tắc nhân ta có: open vertical bar capital omega subscript A close vertical bar equals large A subscript 7 superscript 3. large C subscript 7 superscript 4. large C subscript 3 superscript 2

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG