Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhà nghiên cứu ướctính rằng sau t giờ kể từ 0h đêm, nhiệt độ của thành phố Hà Nội được cho bởi hàm (độ c) với . Nhiệt độ trung bình của thành phố từ 8h sángđến 5h chiều (làm tròn hai chữ số thập phân) là:

Một nhà nghiên cứu ước tính rằng sau t giờ kể từ 0h đêm, nhiệt độ của thành phố Hà Nội được cho bởi hàm C left parenthesis t right parenthesis equals 40 minus 2 over 3 left parenthesis t minus 10 right parenthesis squared (độ c) với 0 less or equal than t less or equal than 24. Nhiệt độ trung bình của thành phố từ 8h sáng đến 5h chiều (làm tròn hai chữ số thập phân) là:

  1. 31,330

  2. 32,340

  3. 30,560

  4. 31,780

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Giá trị của m để giá của 2 véctơ vuông góc với nhau là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG