Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm tgiây là . Hỏi sau 30phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước? A. 3.240.000 B. 3.420.000 C. 4.320.000 D. 4.230.000

Một nhà máy thủy điện xả lũ với tốc độ xả tại thời điểm t giây là v open parentheses t close parentheses equals 2 t plus 100 space open parentheses m cubed divided by s close parentheses. Hỏi sau 30 phút nhà máy xả được bao nhiêu mét khối nước?

A. 3.240.000

B. 3.420.000

C. 4.320.000

D. 4.230.000

  1. 3.240.000

  2. 3.420.000

  3. 4.320.000

  4. 4.230.000

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.3.420.000

Đáp án đúng là B. 3.420.000

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG