Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm thanh niên có 9 nam và 3 nữ. Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 4 người thì có đúng 1 nữ là:

Một nhóm thanh niên có 9 nam và 3 nữ. Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 4 người thì có đúng 1 nữ là: 

  1. 49%

  2. 51%

  3. 41%

  4. 59%

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.51% Không gian mẫu có C 12 4 ​ = 4 ! 8 ! 12 ! ​ = 495 phần tử Để chọn 4 người có đúng 1 nữ thì phải chọn 1 nữ và 3 nam. Số cách chọn là: C 3 1 ​ . C 9 3 ​ = 3. 3 ! 6 ! 9 ! ​ = 252 Vậy xác suất cần tìm: P = 495 252 ​ = 55 28 ​ ≈ 51%

ĐÁP ÁN B. 51%

Không gian mẫu có  phần tử 

Để chọn 4 người có đúng 1 nữ thì phải chọn 1 nữ và 3 nam. 

Số cách chọn là: 

Vậy xác suất cần tìm: 

 

5

Câu hỏi tương tự

Hai đối thủ ngang tài nhau, cùng thi đấu với nhau để tranh chức vô địch. Người thắng cuộc là người đầu tiên thắng được 6 ván đấu. Hết buổi sáng, người I đã thắng 5 ván, còn người II chỉ mới thắng 3 vá...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG