Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển động của một xe trượt trên một máng nghiêng đệm khí. Máng nghiêng một góc so với mặt nằm ngang. Vận tốc tức thời của xe được ghi nhờ một cảm biến quang điện nối với một máy hiển thị, Trong một lần thí nghiệm, nhóm học sinh này đã ghi được kết quả sau: Tọa độ (cm) 20 40 60 80 100 Vận tốc (m/s) 0,386 0,560 0,687 0,791 0,884 Hãy tính gia tốc của xe với giả thiết xe chuyển động nhanh dần đều.

Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển động của một xe trượt trên một máng nghiêng đệm khí. Máng nghiêng một góc so với mặt nằm ngang. Vận tốc tức thời của xe được ghi nhờ một cảm biến quang điện nối với một máy hiển thị, Trong một lần thí nghiệm, nhóm học sinh này đã ghi được kết quả sau:

Tọa độ (cm) 20 40 60 80 100
Vận tốc (m/s) 0,386 0,560 0,687 0,791 0,884

Hãy tính gia tốc của xe với giả thiết xe chuyển động nhanh dần đều.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khoảng cách (từ...đến) 20cm 40cm 40cm 60cm 60cm 80cm 80cm 100cm Như vậy, trong phạm vi sai số cỡ hàng , ta có thể coi gia tốc của chuyển động là không đổi và bằng giá trị trung bình của các gia tốc là 0,395 .

Khoảng cách (từ...đến) 20cm undefined40cm 40cm undefined60cm 60cm undefined80cm 80cm undefined100cm
undefined 0 comma 412 m divided by s squared 0 comma 396 m divided by s squared 0 comma 384 m divided by s squared 0 comma 389 m divided by s squared

Như vậy, trong phạm vi sai số cỡ hàng m m divided by s squared, ta có thể coi gia tốc của chuyển động là không đổi và bằng giá trị trung bình của các gia tốc là 0,395m divided by s squared

1

Câu hỏi tương tự

Cho một vật chuyển động thẳng đều trên một đoạn thẳng AB biết. Tại thì và tại thì . Hãy viết phương trình chuyển động của vật.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG