Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm gồm 120 diễn viên quần chúng biểu diễn một tiết mục cần xếp thành hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 người, hàng thứ 2 có hai người, hàng thứ ba có 3 người,...Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Một nhóm gồm 120 diễn viên quần chúng biểu diễn một tiết mục cần xếp thành hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 người, hàng thứ 2 có hai người, hàng thứ ba có 3 người,...Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng? 

  1. 10

  2. 12

  3. 15

  4. 20

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 15

ĐÁP ÁN C. 15

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng (xOy), cho 4 phép biến hình : -Phép biến hình F 1 ​ biến điểm M (x,y) thành điểm M' (-y,x) -Phép biến hình F 2 ​ biến điểm M (x,y) thành điểm M' (y,-x) -Phép biến hình F 3 ​ b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG