Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trên thành một hàng dọc sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau?

Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trên thành một hàng dọc sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau?

  1. 34568

  2. 30240

  3. 720

  4. 120960

R. Roboteacher101

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xếp 7 học sinh nam gần nhau có7! cách xếp. Có4!cách xếp 3 học sinh nữ và 1 cụm7 học sinh nam. ⇒ 7!.4!=120960cách xếp.

Xếp 7 học sinh nam gần nhau có 7! cách xếp.

Có 4! cách xếp 3 học sinh nữ và 1 cụm 7 học sinh nam.

7!.4!=120960 cách xếp.

171

Câu hỏi tương tự

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thiết lập tất cả các số có chín chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đã thiết lập được có bao nhiêu số mà chữ số 9 đứng ở vị trí đứng giữa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG