Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm ca sĩ gồm 4 nữ và 6 nam. Lấy ngẫu nhiên từ nhóm đó để lập nhóm tam ca. Gọi X là số nữ ca sĩ có được trong mỗi lần lấy. Tính xác suất của các biến cố: X=0, X = 1, X = 2, X = 3

Một nhóm ca sĩ gồm 4 nữ và 6 nam. Lấy ngẫu nhiên từ nhóm đó để lập nhóm tam ca. Gọi X là số nữ ca sĩ có được trong mỗi lần lấy. Tính xác suất của các biến cố:

X=0, X = 1, X = 2, X = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG