Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhóm có 2 bạn nam và 3 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong nhóm đó, tính xác suất để trong cách chọn đó có ít nhất 2 bạn nữ.

Một nhóm có 2 bạn nam và 3 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong nhóm đó, tính xác suất để trong cách chọn đó có ít nhất 2 bạn nữ.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

186

Câu hỏi tương tự

Có 6 học sinh nam và ba học sinh nữ xếp theo một hàng dọc để đi vào lớp. Hỏi có bao nhiêu cách để có đúng hai học sinh nam đứng xen kẽ ba học sinh nữ. (Khi đổi chổ hai học sinh bất kì cho nhau ta được...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG