Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nhà chờ xe Bus có một dãy 10 chiếc ghế. Hỏi có bao nhiêu cách để hai hành khách ngồi chờ luôn ngồi cạnh nhau?

Một nhà chờ xe Bus có một dãy 10 chiếc ghế. Hỏi có bao nhiêu cách để hai hành khách
ngồi chờ luôn ngồi cạnh nhau?
  1. 18

  2. 10

  3. 20

  4. 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 18 Chọn hai ghế cạnh nhau trong 10 ghế (có thể là ghế một hai, ghế ba bốn, ...) có cách chọn. Xếp hai hành khách vào hai ghế cạnh nhau có 2!=2 cách. => có 9.2 = 18 cách xếp

ĐÁP ÁN A. 18

Chọn hai ghế cạnh nhau trong 10 ghế (có thể là ghế một hai, ghế ba bốn, ...) có cách chọn.
Xếp hai hành khách vào hai ghế cạnh nhau có 2!=2 cách.
=> có 9.2 = 18 cách xếp

7

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của ( x − x 2 ​ ) n , biết n là số tự nhiên thỏa mãn C 4 n + 1 1 ​ + C 4 n + 1 2 ​ + C 4 n + 1 3 ​ + ... + C 4 n + 1 2 n ​ = 2 496 − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG