Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một nguyên hàm của là:

Một nguyên hàm của f left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis e to the power of 1 over x end exponent space là:

  1. x e to the power of 1 over x end exponent

  2. left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis e to the power of 1 over x end exponent

  3. x squared e to the power of 1 over x end exponent

  4. e to the power of 1 over x end exponent

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 0 π ​ sin 3 x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG