Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đua xe đạp đi trên 3 1 ​ quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng v tb ​ = 20 km / h

Một người đua xe đạp đi trên  quãng đường đầu với 25km/h. Tính vận tốc của người đó đi trên đoạn đường còn lại. Biết rằng 

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Theo bài ta có S 1 ​ = v 1 ​ . t 1 ​ ⇒ t 1 ​ = v 1 ​ S 1 ​ ​ = 75 S ​ S 2 ​ = v 2 ​ . t 2 ​ ⇒ t 2 ​ = v 2 ​ S 2 ​ ​ = 3 v 2 ​ 2 S ​ v tb ​ = t S ​ = t 1 ​ + t 2 ​ S ​ = 20 km / h ⇒ 75 S ​ + 3 v 2 ​ 2 S ​ S ​ = 20 km / h ⇒ 225 v 2 ​ = 60 v 2 ​ + 3000 ⇒ v 2 ​ = 18 , 182 km / h

Đáp án:

Theo bài ta có

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô đi trên quãng đường AB với v = 54 (km/h). Nếu tăng vận tốc thêm 6(km/h) thì ô tô đến B sớm hơn dự định 30 phút. Tính quãng đường AB và thời gian dự định để đi quãng đường đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG