Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một khối lượng nặng 3000N lên độ cao 10m trong 4s. Hãy so sánh công, công suất của người và máy đã thực hiện.

Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một khối lượng nặng 3000N lên độ cao 10m trong 4s. Hãy so sánh công, công suất của người và máy đã thực hiện.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công của người :300.2=600J, của máy:3000.10=30000J. Công suất của người:600:6=100W của máy :30000:4=7500W

Công của người : 300.2=600J,
của máy: 3000.10=30000J.

Công suất của người: 600:6=100W
của máy : 30000:4=7500W

4

Câu hỏi tương tự

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG