Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người nâng một cái thang đang đặt nằm dưới đất và dựng nó vào một bức tường theo góc nghiêng600600so với mặt đất (Hình 4.9). Tìm biến thiên thế năng trọng trường của thang. Cho biết thang dài 5m và có khối lượng 8 kg. Lấy g=10m/s 2 .

Một người nâng một cái thang đang đặt nằm dưới đất và dựng nó vào một bức tường theo góc nghiêng 600600 so với mặt đất (Hình 4.9). Tìm biến thiên thế năng trọng trường của thang. Cho biết thang dài 5m và có khối lượng 8 kg. Lấy g=10m/s2.

  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Độ biến thiên thế năng trọng trường của thang là:

Độ biến thiên thế năng trọng trường của thang là: 

capital delta W subscript t equals W subscript t 2 end subscript minus W subscript t 2 end subscript equals 1 half m g z minus 0 equals 1 half.8.10.5. sin 60 to the power of o almost equal to 173 comma 2 J  

1

Câu hỏi tương tự

Lực duy nhất có độ lớn 5,0 N tác dụng vào vật khối lượng 10 kg ban đầu đứng yên, theo phương x. Xác định: a) Công của lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba. b) Công suất tức thời của vật tạ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG