Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người mua ô tô trả gỏp, sau khithanh toán các khoản thì người đó còn nợ ngân hàng 300 triệu và sẽ trả mỗi tháng một lượng tiền cố định trong 3 năm. Biết lãi suất là 12%/năm, tổng số tiềnngười đó phải trả cho ngânhàngsau 3 năm là(biết lãi suất không đổi trong 3 năm đó, làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân): (đơn vị triệu đồng)

Một người mua ô tô trả gỏp, sau khi thanh toán các khoản thì người đó còn nợ ngân hàng 300 triệu và sẽ trả mỗi tháng một lượng tiền cố định trong 3 năm. Biết lãi suất là 12%/năm, tổng số tiền người đó phải trả cho ngân hàng sau 3 năm là (biết lãi suất không đổi trong 3 năm đó, làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân): (đơn vị triệu đồng)
 

  1. 9,96

  2. 10,32

  3. 20

  4. 15

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 10m x 6m . Người ta cắt bỏ bốn góc của tấm tôn bốn miếng hình vuông bằng nhau rồi gò lại thành một hình hộp chữ nhật không nắp. Để thể tích của khối hộp đó lớn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG