Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7% /1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?

Một người muốn có 1 tỉ tiền tiết kiệm sau 6 năm gửi ngân hàng bằng cách bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2024, vào ngày 01/01 hàng năm người đó gửi vào ngân hàng một số tiền bằng nhau với lãi suất ngân hàng là 7% /1 năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi số tiền mà người đó phải gửi vào ngân hàng hàng năm là
bao nhiêu (với giả thiết lãi suất không thay đổi và số tiền được làm tròn đến đơn vị đồng)?
 

  1. 130 650 280 (đồng)

  2. 30 650 000 (đồng)

  3. 139 795 799 (đồng)

  4. 139 795 800 (đồng)

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi T 0 ​ là số tiền người đó gửi vào ngân hàng vào ngày 01/01 hàng năm, T n ​ là tổng số tiền cả vốn lẫn lãi người đó có được ở cuối năm thứ n , với n ∈ N ∗ , r là lãi suất ngân hàng mỗi năm. Ta có: T 1 ​ = T 0 ​ + r T 0 ​ = T 0 ​ ( 1 + r ) Đầu năm thứ 2 , người đó có tổng số tiền là: Áp dụng vào bài toán, ta có:

Đáp án A

Gọi là số tiền người đó gửi vào ngân hàng vào ngày 01/01 hàng năm, là tổng số tiền cả vốn lẫn lãi người đó có được ở cuối năm thứ n , với , r là lãi suất ngân hàng mỗi năm.
Ta có: 

Đầu năm thứ 2 , người đó có tổng số tiền là:

Áp dụng vào bài toán, ta có:


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , A B = a , A C = 2 a . Cạnh bên S A = 3 ​ a vuông góc với đáy. Côsin góc giữa hai mặt phẳng ( S A C ) và ( SBC ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG