Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người mỗi đầu tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ 15 thì người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau?

Một người mỗi đầu tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ 15 thì người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền T gần với số tiền nào nhất trong các số sau?

  1. 635000 đồng.

  2. 535000 đồng.

  3. 613000 đồng.

  4. 643000 đồng.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các phương trình sau: , phường trình nào vô nghiệm?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG