Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi thêm tiền gần nhất với kết quả nào sau đây ?

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi thêm tiền gần nhất với kết quả nào sau đây ?

  1. 210 triệu.

  2. 220 triệu.

  3. 212 triệu.

  4. 216 triệu.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 tháng là 1 quý nên 6 tháng bằng 2 quý và 1 năm ứng với 4 quý. Sau 6 tháng người đó có tổng số tiền là: triệu.Người đó gửi thêm 100 triệunên sau tổng số tiền khi đó là: 104,04 + 100 = 204,04 triệu. Suy ra số tiền sau 1 năm nữa là: triệu

3 tháng là 1 quý nên 6 tháng bằng 2 quý và 1 năm ứng với 4 quý. Sau 6 tháng người đó có tổng số tiền là: 100. left parenthesis 1 plus 2 percent sign right parenthesis squared equals 104 comma 04 triệu. Người đó gửi thêm 100 triệu nên sau tổng số tiền khi đó là: 104,04 + 100 = 204,04 triệu. Suy ra số tiền sau 1 năm nữa là: 204 comma 04. left parenthesis 1 plus 2 percent sign right parenthesis to the power of 4 almost equal to 220 triệu

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng 3 π 3 ​ ​ < ∫ 0 π ​ cos 2 x + cos x + 1 ​ d x ​ < 3 2 π 3 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG