Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t)=-5t+20 (m/s ), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe ô tô còn cách hàng rào ngăn cách bao nhiêu mét (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)?

 Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t)=-5t+20(m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, xe ô tô còn cách hàng rào ngăn cách bao nhiêu mét (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào)?

  1. 5m

  2. 4m

  3. 6m

  4. 3m

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xe đang chạy với vận tốc v=20 m/s tương ứng với thời điểm t=0(s) Xe đừng lại tương ứng với thời điểm t=4(s) . Quảng đường xe đã đi là S= ∫ 0 4 ​ (-5t+20)dt= =40 (m) . Vậy ô tô cách hàng rào một đoạn 45-41=5(m) .

Xe đang chạy với vận tốc v=20 m/s tương ứng với thời điểm t=0(s) 

Xe đừng lại tương ứng với thời điểm t=4(s)

Quảng đường xe đã đi là S=(-5t+20)dt=open parentheses negative 5 over 2 t squared plus 20 t close parentheses stack left enclose blank end enclose with 0 below and 4 on top=40 (m) . 

Vậy ô tô cách hàng rào một đoạn 45-41=5(m).

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hàm số F(x). Biết rằng F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=2- x 2 và F(2)= 3 7 ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG