Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 3h nguời đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏiở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B.

 Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km. Nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 3h nguời đó sẽ đến B. Nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau, người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để kịp đến B.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km đi liên tục không nghỉthì sau 3h người đó sẽ đến B, thì người đó đi với vận tốc v = 3 24 ​ = 8(km/h) Sau 30 phút người đó đi đượcquãng đường s = v.t = 8.0,5 = 4km Vậy còn lại 24 - 4= 20km mà thời gian còn lại là t = 3 − 4 3 ​ = 4 9 ​ h Vậy vận tốc lúc sau người đó đi đểkịp B

Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24km đi liên tục không nghỉ thì sau 3h người đó sẽ đến B, thì người đó đi với vận tốc v =  = 8(km/h) 

Sau 30 phút người đó đi được quãng đường s = v.t = 8.0,5 = 4km

Vậy còn lại 24 - 4= 20km mà thời gian còn lại là 

 Vậy vận tốc lúc sau người đó đi để kịp B

3

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường s 1 = 12m và s 2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là: A. 2 m/s 2 . B. 2,5 m/s 2 ...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG