Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với v 1 ​ = 30 ( km / h ) , một phần ba đoạn đường tiếp theo với v 2 ​ = 36 ( km / h ) , và một phần ba đoạn đường đi cuối cùng với v 3 ​ = 48 ( km / h ) . Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Một người đi xe máy trên một đoạn đường thẳng AB. Trên một phần ba đoạn đường đầu đi với , một phần ba đoạn đường tiếp theo với , và một phần ba đoạn đường đi cuối cùng với . Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Trong một phần ba đoạn đường đầu

Đáp án:

Trong một phần ba đoạn đường đầu

1

Câu hỏi tương tự

Một người đi xe máy chuyển động theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển động thẳng đều với v 1 ​ = 30 ( km / h ) trong 10km đầu tiên; giai đoạn 2 chuyển động với v 2 ​ = 40 ( km / h ) trong 30 phút; giai...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG