Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi xe máy từđịa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửaquãng đường đầu, xe máy đi với v 1 ​ nữa quãng đường sau đi với v 2 ​ bằng một phần hai v 1 ​ .Xác định v 1 ​ , v 2 ​ sao cho sau 15 phút xe máy tớiđịa điểm B.

Một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 4,8km. Nửa quãng đường đầu, xe máy đi với nữa quãng đường sau đi với bằng một phần hai . Xác định , sao cho sau 15 phút xe máy tới địa điểm B.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 h 20 min. Khi bay trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 h 30 min...

46

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG