Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đi từ một khách sạn ở điểm bên bờ biển đi đến hòn đảo . Và khoảng cách đến bờ biển là . Khoảng cách từ đến điểm trên bờ gần đảo nhất là . Biết rằng nếu đi đường thủy thì chi phí là , trên đường bộ thì chi phí là . Để đi từ khách sạn đến đảo thì chi phí thấp nhất là

Một người đi từ một khách sạn ở điểm  bên bờ biển đi đến hòn đảo . Và khoảng cách  đến bờ biển là . Khoảng cách từ  đến điểm  trên bờ gần đảo  nhất là . Biết rằng nếu đi đường thủy thì chi phí là , trên đường bộ thì chi phí là . Để đi từ khách sạn  đến đảo  thì chi phí thấp nhất là

  1.  đồng.

  2.  đồng.

  3.  đồng.

  4.  đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là một điểm trên bờ biển nằm giữa và . Độ dài đoạn chính là độ dài đoạn đường trên bộ, độ dài đoạn là đoạn đường trên thủy. Đặt , . Tổng chi phí đi từ đến là: (ngàn đồng) . So với điều kiện nhận . Bảng biến thiên . Vậy để đi từ khách sạn đến đảo thì chi phí thấp nhất là đồng.

Gọi  là một điểm trên bờ biển nằm giữa  và . Độ dài đoạn  chính là độ dài đoạn đường trên bộ, độ dài đoạn  là đoạn đường trên thủy.

Đặt ,

.

Tổng chi phí đi từ  đến  là: (ngàn đồng)

.

So với điều kiện nhận .

Bảng biến thiên

.

Vậy để đi từ khách sạn  đến đảo  thì chi phí thấp nhất là  đồng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG