Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu? A. 9 B. 10 C. 8 D. 7

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?

A. 9 

B. 10 

C. 8 

D. 7

  1. 9

  2. 10

  3. 8

  4. 7

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. 9 Gọi số tiền =A; n: số năm

Đáp án đúng là A. 9

Gọi số tiền =A; n: số năm

P n equals P left parenthesis 1 plus 0 comma 084 right parenthesis to the power of n equals 2 P rightwards double arrow n equals log subscript 1 comma 084 end subscript space 2 almost equal to 8 comma 6

1

Câu hỏi tương tự

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG