Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi số tiền 1 tỷ đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhậpvào vốn ban đầu. Nếu không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi thì sau 5 năm người đó nhận được số tiền là (kết quả làm tròn đến hàng trăm)

Một người gửi số tiền 1 tỷ đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu. Nếu không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi thì sau 5 năm người đó nhận được số tiền là (kết quả làm tròn đến hàng trăm)

  1. 1 338 225 500

  2. 1 350 738 000

  3. 1 298 765 500

  4. 1 199 538 800

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có hai mặt DBC và DCA là hai tam giác đều, hai mặt bên còn lại là các tam giác vuông cân.Chứng minh rằng: Tâm O hình cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD là hình chiếu vuông góc của điểm D ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG