Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4 % tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nàm dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4 % tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nàm dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
 

  1. 102.424 .000 đồng.
     

  2. 102.423.000 đồng.
     

  3. 102.016.000 đồng.
     

  4. 102.017.000 đồng.

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy cách gửi tiền theo đề bài là gửi theo hình thức lãi kép. Áp dụng công thức lãi kép ta có sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) là P 6 ​ = P 0 ​ ( 1 + r ) 6 = 100 ( 1 + 0 , 4% ) 6 = 102.424 ⋅ 128 , 4 đồng.

Ta thấy cách gửi tiền theo đề bài là gửi theo hình thức lãi kép.
Áp dụng công thức lãi kép ta có sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) là đồng.

1

Câu hỏi tương tự

text Cho dãy số  end text open parentheses u subscript n close parentheses text  thỏa mãn:  end text open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell u subscript 1 equals 2019 end cell row cell u subscript n plus 1 end subscript equals root index n plus 1 of u subscript n superscript n plus 1 over 2019 to the power of n end root end cell end table close text  Tìm công thức số hạng  end text

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG