Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người đã cắt tấm bìa các tông và đặt kích thước như hình vẽ. Sau đó bạn ấy gấp theo đường nét đứt thành cái hộp hình hộp chữ nhật. Hình hộp có đáy là hình vuông cạnh a (cm) , chiều cao h (cm) và diện tích toàn phần bằng 6m 2 . Tổng (a +h) bằng bao nhiêu để thể tích hộp là lớn nhất.

Một người đã cắt tấm bìa các tông và đặt kích thước như hình vẽ. Sau đó bạn ấy gấp theo đường nét đứt thành cái hộp hình hộp chữ nhật. Hình hộp có đáy là hình vuông cạnh a (cm), chiều cao h (cm) và diện tích toàn phần bằng 6m2. Tổng (a +h) bằng bao nhiêu để thể tích hộp là lớn nhất.

  1. a + h = 2cm 

  2. a + h = 3cm 

  3. a + h = 4 cm 

  4. a + h = 6 cm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.a + h = 2cm

ĐÁP ÁN A. a + h = 2cm  

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG