Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người cầm Eke để đo chiều cao của cây theo hình vẽ và các số liệu đi kèm. Biết khoảng cách từ chân người đứng đến gốc cây là 12m và chiều cao từ mắt người đo đến mặt đất là 1,5m.Tính chiều cao của cây (đơn vị m và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Một người cầm Eke để đo chiều cao của cây theo hình vẽ và các số liệu đi kèm. Biết khoảng cách từ chân người đứng đến gốc cây là 12m và chiều cao từ mắt người đo đến mặt đất là 1,5m.Tính chiều cao của cây (đơn vị m và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là gốc cây, B là ngọn cây. C là vị trí đặt mắt quan sát D là vị trí người đo đứng. Kẻ C H ⊥ A B tại H ⇒ C H A = 9 0 ∘ Mà người và cây đều vuông góc với mặt đất nằm ngang ⇒ H A D = C D A = 9 0 ∘ Xét tứ giác ADCH có: C H A = H A D = C D A = 9 0 ∘ ADCH là hình chữ nhật (tứ giác có ba góc vuông) ⇒ AH = CD = 1,5 và AD = CH = 12. Xét DABC vuông tại C; đường cao CH ⇒ C H 2 = A H . H B (hệ thức lượng trong tam giác vuông) ⇒ B H = A H C H 2 ​ = 1 , 5 1 2 2 ​ = 96 Mà AB = AH + HB = 96 + 1,5 = 97,5 Vậy chiều cao của cây xấp xỉ 97,5 (m)

Gọi A là gốc cây, B là ngọn cây. C là vị trí đặt mắt quan sát

D là vị trí người đo đứng.                                                               

Kẻ tại H 

Mà người và cây đều vuông góc với mặt đất nằm ngang

Xét tứ giác ADCH có:  

 ADCH là hình chữ nhật (tứ giác có ba góc vuông)

 AH = CD = 1,5 và AD = CH = 12.                                           

Xét DABC vuông tại C; đường cao CH

  (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

                                                              

Mà AB = AH + HB = 96 + 1,5 = 97,5

Vậy chiều cao của cây xấp xỉ 97,5 (m)

82

Câu hỏi tương tự

Cho △ ABC nh ọ n, đ ườ ng cao AH . G ọ i M , N l ầ n l ượ t l à h ì nh chi ế u c ủ a H tr ê n AB v à AC . Gi ả s ử A M = 9 ( cm ) , H M = 6 ( cm ) , A N = 8 ( cm ) . Vẽ tia phân giác HI của △ HCN . C...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG