Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người có chùm chìa khóa 7 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có 2 chiếc mở được cửa. Người ấy thử ngẫu nhiên từng chìa khóa (thử xong thì bỏ ra ngoài) cho đến khi tìm được chìa khóa mở được cửa. Gọi X là số lần thử cần thiết. a. Lập bảng phân bố xác suất của X b. Tính E(X).

Một người có chùm chìa khóa 7 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có 2 chiếc mở được cửa. Người ấy thử ngẫu nhiên từng chìa khóa (thử xong thì bỏ ra ngoài) cho đến khi tìm được chìa khóa mở được cửa. Gọi X là số lần thử cần thiết. 

a. Lập bảng phân bố xác suất của X

b. Tính E(X).

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= 21 56 ​

392

Câu hỏi tương tự

Một chiếc bàn có 22 chiếc ghế (a) Tìm giá trị nhỏ nhất của n sao cho nếu một nhóm n người ngồi vào bàn thì luôn có hai người sao cho một trong hai phần của bàn bị ngăn bởi họ có đúng 2 hoặc 8 chiếc...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG