Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một người có 3 viên đạn. Xác suất bắn trúng mục tiêu là 0,6. Họ bắn đến khi và chỉ khi hết đạn, hoặc trúng mục mục tiêu mới thôi. Lập bảng phân bố của số viên đạn họ sẽ bắn.

Một người có 3 viên đạn. Xác suất bắn trúng mục tiêu là 0,6. Họ bắn đến khi và chỉ khi hết đạn, hoặc trúng mục mục tiêu mới thôi. Lập bảng phân bố của số viên đạn họ sẽ bắn. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Bệnh viện X điều trị 1 trong 3 loại bệnh A, B và C. Trong số các bệnh nhân đến điều trị có điều trị bệnh A, điều trị bệnh B và điều trị bệnh C. Xác suất để chữa khỏi các bệnh A, B và C lần lượt tương ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG