Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một mi tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150m, cạnh đáy dài 220 m. Hỏi diện tích xung quanh của kim tự tháp là bao nhiêu? (Diện tích xung quanh của hình chóp là tổng diện tích các mặt bên)

Một mi tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150m, cạnh đáy dài 220 m. Hỏi diện tích xung quanh của kim tự tháp là bao nhiêu? (Diện tích xung quanh của hình chóp là tổng diện tích các mặt bên)

  1. 2200

  2. 1100

  3. (4400+48400)

  4. 4400

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO=150m, AB=220m Gọi H là trung điểm của CD ⇒ OH ⊥ CD và SH ⊥ CD Xét △ SOH vuông tại O có: SH= S O 2 + O H 2 ​ = 15 0 2 + 11 0 2 ​ = 10 364 ​ Diện tích tam giác △ SCD là: S SC D ​ = 2 1 ​ .SH.CD= 2 1 ​ 10 346 ​ .220 = 1100 346 ​ Diện tích xung quanh của kim tự tháp là S x q ​ = 4 S △ SC D ​ = 4.1100 346 ​ = 4400 346 ​ ( m 2 )

Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO=150m, AB=220m

Gọi H là trung điểm của CDOHCD và SHCD

Xét SOH vuông tại O có: SH=

Diện tích tam giác SCD là: .SH.CD=

Diện tích xung quanh của kim tự tháp là =4400

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG