Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳngđứng. Bán kính vòng bay là , vận tốc máy bay có độ lớn khôngđổi . Khối lượng của người phi công là . Xácđịnh lực nén của người phi công lên ghế ngồi tạiđiểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay (ởđiểm cao nhất,đầu của người phi công hướng xuốngđất, ghế ở bên trên).

Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng đứng. Bán kính vòng bay là R equals 500 space m, vận tốc máy bay có độ lớn không đổi v equals 360 space k m divided by h. Khối lượng của người phi công là m equals 75 space k g. Xác định lực nén của người phi công lên ghế ngồi tại điểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay ( ở điểm cao nhất, đầu của người phi công hướng xuống đất, ghế ở bên trên).

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người phi công chịu tác dụng của trọng lực, lực quán tính li tâm ( do máy bay chuyểnđộng tròn) và phản lực của ghế ngồi (Hình 2.16G). Tạiđiểm cao nhất A : Tạiđiểm thấp nhất B : Các trị số cũng là trị số của lực nén của người phi công lên ghế tại A và B

Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người phi công chịu tác dụng của trọng lực, lực quán tính li tâm ( do máy bay chuyển động tròn) và phản lực của ghế ngồi (Hình 2.16G).

P with rightwards harpoon with barb upwards on top plus F with rightwards harpoon with barb upwards on top subscript q plus N with rightwards harpoon with barb upwards on top equals 0 with rightwards harpoon with barb upwards on top

Tại điểm cao nhất A :

P plus N subscript A equals F subscript q N subscript A equals F subscript q minus P equals m left parenthesis v squared over R minus g right parenthesis equals 765 space N

Tại điểm thấp nhất B :

N subscript B equals F subscript q plus P equals m left parenthesis v squared over R plus g right parenthesis equals 2235 space N

Các trị số N subscript A space end subscript comma space N subscript B cũng là trị số của lực nén của người phi công lên ghế tại A và B

1

Câu hỏi tương tự

Bi A có trọng lượng gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại cùng mái nhà ở cùng độ cao thì bi A được thả còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Câu nào sau đây là đúng: ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG