Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là N(t). Biết rằng N ′ ( t ) = 1 + 2 t 2000 ​ và lúc đầu đám vi trùng có300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L

Một đám vi trùng tại ngày thứ t có số lượng là N(t). Biết rằng  và lúc đầu đám vi trùng có 300000 con. Ký hiệu L là số lượng vi trùng sau 10 ngày. Tìm L

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có N ′ ( t ) = 1 + 2 t 2000 ​ ⇒ N ( t ) = ∫ 1 + 2 t 2000 ​ d t = 1000 ln ( 1 + 2 t ) + C Lúc đầu đám vi trùng có300000 con suy ra N ( 0 ) = 300000 Khi đó 1000 ln ( 1 + 2.0 ) + C = 300000 ⇔ C = 300000 Suy ra N ( t ) = 1000 ln ( 1 + 2 t ) + 300000 Vậy L = N ( 10 ) = 1000 ln 21 + 300000 = 303044

Chọn A

Ta có 

Lúc đầu đám vi trùng có 300000 con suy ra 

Khi đó 

Suy ra 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG