Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x và y lần lượt là chiều rộng và chiều dài (0 < x, y < 30; x và y tính bằng m) Theo bài ra ta có hệ phương trình: Suy : + Chiều dài là 18m. + Chiều rộng là 12m.

Gọi x và y lần lượt là chiều rộng và chiều dài (0 < x, y < 30; x và y tính bằng m)
Theo bài ra ta có hệ phương trình:

Suy :
+ Chiều dài là 18m.
+ Chiều rộng là 12m.

1

Câu hỏi tương tự

Đợt thi đua 26/3 Đoàn trường THPT Nho Quan A có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG