Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 25 cm. Khi nén lò xo để nó có chiều dài 20 cm thì lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N. Nếu lực đàn hồi của lò xo là 8 N thì chiều dài lò xo khi đó là A. 23,0 cm. B. 22,0 cm. C. 21,0 cm. D. 24,0 cm.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 25 cm. Khi nén lò xo để nó có chiều dài 20 cm thì lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N. Nếu lực đàn hồi của lò xo là 8 N thì chiều dài lò xo khi đó là

    A. 23,0 cm.

    B. 22,0 cm.

    C. 21,0 cm.

    D. 24,0 cm.

  1. 23,0 cm.

  2. 22,0 cm.

  3. 21,0 cm.

  4. 24,0 cm.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

15 câu trắc nghiệm Lực đàn hồi của lò xo - Định luật húc cực hay có đáp án  

1

Câu hỏi tương tự

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian chạm đất của vật là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG