Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lò xo thẳngđứng, đầu dưới cố định, đầu trên đỡ một vật nhỏ khối lượng m = 8 kg. Lò xo bị vật nén 10 cm. Lấy g = 10 m/s 2 . a) Xác định độ cứng của lò xo. b) Nén vật sao cho lò xo bị nén thêm 30 cm rồi thả vật nhẹ nhàng. Xác định thế năng của lò xo ngay lúc đó. Xác định độ cao mà vật đạt được.

Một lò xo thẳng đứng, đầu dưới cố định, đầu trên đỡ một vật nhỏ khối lượng m = 8 kg. Lò xo bị vật nén 10 cm. Lấy g = 10 m/s2.

a) Xác định độ cứng của lò xo.

b) Nén vật sao cho lò xo bị nén thêm 30 cm rồi thả vật nhẹ nhàng. Xác định thế năng của lò xo ngay lúc đó. Xác định độ cao mà vật đạt được.

T. Phương

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một vật trượt không vận tốc đầu từ A trên mặt phẳng nghiêng góc , sau đótrượt. tiếp trên mặt phẳng nằm ngang và mặt phẳng nghiêng góc B như hình vẽ. Biết AH = H: BC = S và hệ số ma sát trượt giữa v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG