Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lò xo có độ cứng k=10N/m, chiều dài tự nhiên . Treo vao nó một quả cân khối lượng m = 100g. Chọn mức không của thế năng tại vị trí của quả cân ứng với trạng thái lò xo chưa biến dạng.Tính thế năng tổng cộng của hệ lò xo và quả cân ứng với được giữ ở các vị trí sao cho lò xo có chiều dài 5,10,20,25 cm. Lấy và bỏ qua khối lượng của lò xo.

Một lò xo có độ cứng k=10N/m, chiều dài tự nhiên l subscript 0 equals 10 c m. Treo vao nó một quả cân khối lượng m = 100g. Chọn mức không của thế năng tại vị trí của quả cân ứng với trạng thái lò xo chưa biến dạng. Tính thế năng tổng cộng của hệ lò xo và quả cân ứng với được giữ ở các vị trí sao cho lò xo có chiều dài 5,10,20,25 cm. Lấy g equals 10 m divided by s squared và bỏ qua khối lượng của lò xo. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

0,0625J ;0J; -0,05J; -00375J

0,0625J    ;0J;    -0,05J;     -00375J

1

Câu hỏi tương tự

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG