Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự nhiên là ,độ cứng là . Ngiời ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên . Tínhđộ cứng của mỗi lò xo tạo thành.

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự nhiên là l subscript 0 equals 24 space c m, độ cứng là k equals 100 space N divided by m. Ngiời ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l subscript 1 equals 8 c m comma l subscript 2 equals 16 c m. Tính độ cứng k subscript 1 comma space k subscript 2 của mỗi lò xo tạo thành. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì các vòng lò xo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéođi với một lực nhấtđịnh,độ dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài banđầu của nó. Nhnưg mặt khác : Từđó : Tương tự :

Vì các vòng lò xo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéo đi với một lực undefined nhất định, độ dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu của nó.

undefined

Nhnưg mặt khác : undefined

Từ đó :          k subscript 1 over k equals fraction numerator increment l subscript 0 over denominator increment l subscript 1 end fraction l subscript 0 over l subscript 1 k subscript 1 equals fraction numerator k l subscript 0 over denominator l subscript 1 end fraction equals 300 space N divided by m

Tương tự :   undefined

1

Câu hỏi tương tự

Hợp lực tác dụng lên một xeô tô biến thiên theođồ thịở . Biết xe có khối lượng 2 tấn, vận tốc banđầu bằng . Vẽđồ thị vận tốc của xe.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG