Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dàiựự nhiên ,độ cứng . Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên . Tínhđộ cứng của mỗi lò xo tạo thành.

Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài ựự nhiên l subscript 0 equals 24 space c m, độ cứng k equals 100 space N divided by m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l subscript 1 equals 8 space c m comma space l subscript 2 equals 16 space c m. Tính độ cứng k subscript 1 comma k subscript 2 của mỗi lò xo tạo thành.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì các vòng của lòxo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéođi một lực nhấtđịnh,độ dãn cjuar mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài banđầu của nó. Nhưng mặt khác : Từđó : Tương tự :

Vì các vòng của l òxo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéo đi một lực F nhất định, độ dãn cjuar mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu của nó.

fraction numerator increment l subscript 1 over denominator increment l subscript 0 end fraction equals l subscript 1 over l subscript 0

Nhưng mặt khác : k subscript 1 equals end subscript fraction numerator F over denominator increment l subscript 1 end fraction space semicolon space k equals fraction numerator F over denominator increment l subscript 0 end fraction

Từ đó :         k subscript 1 over k equals fraction numerator increment l subscript 0 over denominator increment l subscript 1 end fraction equals l subscript 0 over l subscript 1 k subscript 1 equals fraction numerator k l subscript 0 over denominator l subscript 1 end fraction equals 300 space N divided by m

Tương tự :    k subscript 2 equals fraction numerator k l subscript 0 over denominator l subscript 2 end fraction equals 150 space N divided by m

1

Câu hỏi tương tự

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về lực đàn hồi của lò xo?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG