Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp học chia thành nhóm học sinh để làm nhiệm vụ trực tuần (6 ngày). Hỏi có bao nhiêu cách phân công mỗi nhóm trực một ngày.

Một lớp học chia thành nhóm học sinh để làm nhiệm vụ trực tuần (6 ngày). Hỏi có bao nhiêu cách phân công mỗi nhóm trực một ngày.
  1. 6!= 720.

  2.  66

  3. 36

  4. 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 6! = 720 . Mỗi cách phân công 6 nhóm khác nhau trực 6 ngày khác nhau là một hoán vị của 6 phần tử nên có 6! = 720 cách

ĐÁP ÁN A. 6!= 720

Mỗi cách phân công 6 nhóm khác nhau trực 6 ngày khác nhau là một hoán vị của 6 phần tử nên  6!= 720 cách

23

Câu hỏi tương tự

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau. Tính xác suất để chọn được một số có 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG