Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp có 15 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên bốn học sinh tham gia trực tuần cùng đoàn trường. Xác suất để trong bốn học sinh được chọn có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là

Một lớp có 15 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Chọn ngẫu nhiên bốn học sinh tham gia trực tuần cùng đoàn trường. Xác suất để trong bốn học sinh được chọn có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gọi A là biến cố “trong bốn học sinh được chọn có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam” Ta có n ( Ω ) = C 35 4 ​ Số cách chọn ra 4 nam và 0 nữ là C 20 4 ​ . C 15 0 ​ Số cáchchọn ra 3 nam và 1 nữ là C 20 3 ​ . C 15 1 ​ Suy ra n(A) = C 20 4 ​ . C 15 0 ​ + C 20 3 ​ . C 15 1 ​ Vậy xác suất của biến cố cần tìm là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = C 35 4 ​ C 20 4 ​ . C 15 0 ​ + C 20 3 ​ . C 15 1 ​ ​ = 136 57 ​

Chọn D.

Gọi A là biến cố “trong bốn học sinh được chọn có số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam”

Ta có 

Số cách chọn ra 4 nam và 0 nữ là

Số cách chọn ra 3 nam và 1 nữ là

Suy ra n(A) =  + 

Vậy xác suất của biến cố cần tìm là  =  

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 6 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 6. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi từ hộp đó sao cho 2 viên bi khác màu và khác số

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG