Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lớp có 54 học sinh, trong đó có 43 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Văn. số học sinh ít nhất thích cả Văn và Toán là :

Một lớp có 54 học sinh, trong đó có 43 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Văn. số học sinh ít nhất thích cả Văn và Toán là :

  1. 11

  2. 14

  3. 29

  4. 16

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có 30 đề thì trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Xác suất để một học sinh bắtmột đề gặp được đề trung bình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG