Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lọ gồm 5 hoa đỏ; 6 hoa vàng và 7 hoa trắng. Số cách chọn ra 5 hoa có đủ cả 3màu, trong đó hoa đỏ nhiều hơn hoa vàng là

Một lọ gồm 5 hoa đỏ; 6 hoa vàng và 7 hoa trắng. Số cách chọn ra 5 hoa có đủ cả 3 màu, trong đó hoa đỏ nhiều hơn hoa vàng là

  1. 1680

  2. 1470

  3. 160

  4. 7560

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.1680 Chọn 2 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 2 hoa trắng: C 5 2 . C 6 1 . C 7 2 = 1260 Chọn 3 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 1 hoa trắng: C 5 3 . C 6 1 . C 7 1 = 420 Vậy: Theo quy tắc cộng, có: 1260 + 420 = 1680

ĐÁP ÁN A. 1680 

  • Chọn 2 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 2 hoa trắng: C52 .C61 .C72=1260

Chọn 3 hoa đỏ, 1 hoa vàng và 1 hoa trắng: C53 .C61 .C71= 420

Vậy: Theo quy tắc cộng, có: 1260+ 420=1680 

145

Câu hỏi tương tự

Các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, . . . được viết trong các ô của một bảng ô vuông kính thức 2003 × 2003 theo vòng xuáy trôn ốc(xoay ngược kim đồng hồ) sao cho số 0 nằm ở ô trung tâm (tâm của bảng). Các dòn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG