Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lực truyền cho vật có khối lượng một gia tốc bằng , truyền cho một vật khác có khối lượng một gia tốc bằng . Nếuđem ghép hai vậtđó lại thành một vật thì lựcđó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng bao nhiêu ?

Một lực F truyền cho vật có khối lượng m subscript 1 một gia tốc bằng 8 space m divided by s squared, truyền cho một vật khác có khối lượng m subscript 2 một gia tốc bằng 4 space m divided by s squared. Nếu đem ghép hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng bao nhiêu ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇒ (1) ⇒ (2) (3) Từ (1),(2),(3) ta có :

F equals m subscript 1 a subscript 1 ⇒ m subscript 1 equals F over a subscript 1 (1)

F equals m subscript 2 a subscript 2 ⇒  m subscript 2 F over a subscript 2     (2)

F equals left parenthesis m subscript 1 plus m subscript 2 right parenthesis a comma space s u y space r a space colon space m subscript 1 plus m subscript 2 equals F over a   (3)

Từ (1),(2),(3) ta có :

1 over a equals 1 over a subscript 1 plus 1 over a subscript 2 a equals fraction numerator a subscript 1 a subscript 2 over denominator a subscript 1 plus a subscript 2 end fraction equals fraction numerator 8.4 over denominator 8 plus 4 end fraction equals 2 comma 67 m divided by s squared 

 

 

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một người ném hòn đá từ độ cao 2 m lên trên theo phương thẳng đứng với vận tốc là 6 m/s. Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất bằng bao nhiêu? A. 5 m/s B. 2.5 m/s C. 6.4 m/s D. 8.7 m/s

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG