Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg đang đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng A. 32 m/s 2 . B. 0,005 m/s 2 . C. 3,2 m/s 2 . D. 5 m/s 2 .

Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg đang đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng

    A. 32 m/s2.

    B. 0,005 m/s2.

    C. 3,2 m/s2.

    D. 5 m/s2.

  1. 32 m/s2.

  2. 0,005 m/s2.

  3. 3,2 m/s2.

  4. 5 m/s2

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gia tốc của vật bằng:

Chọn D.

Gia tốc của vật bằng:

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 1) 

4

Câu hỏi tương tự

Một prôtôn có khối lượng m p =1,67.10 -27 kg chuyển động với vận tốc v p =1.10 7 m/s tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt α) đang nằm yên . Sau va chạm , proton giật lùi với vận tốc v ’ =6...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG